دستور العمل انجام آزمایشات

News

آنتی‌ژن لنفوسیت انسانی (HLA B27)

1400/6/24

آپولیپوپروتئین‌ها (APOLIPOPROTEINES)

1400/6/24

اعتیاد و مواد مخدر (DRUG ABUSE)

1400/6/24

آنتی‌بادی ضد کبد و کلیه ANTI-LKM AB

1400/6/24

آندروستندیون (ANDEROSTENEDION)

1400/6/24

آنزیم تبدیل کنندة آنژیوتانسین (ACE)

1400/6/24

آنتی استرپتولیزین (O (aso

1400/6/24

آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA)

1400/6/25

آنتی‌ژن لنفوسیت انسانی (HLA B27)

1400/6/25

آنتی مولرین هورمون(AMH)

1400/6/25

آزمایش‌های انعقادی (PT, PTT)

1400/6/25

بدخیمی ها و مارکرهای توموری

1400/6/25

حصبه و تب مالت (TYPHOID FEVER & BRUCELLOSIS)

1400/6/25

بررسی واژن پس از مقاربت (PCT)

1400/6/25

بررسی هپاتیت از طریق نمونه خون (HBV AG)

1400/6/25

بیلی‌روبین توتال و مستقیم (TOTAL BILIRUBIN & DIRECT BILIRUBIN) در بالغین

1400/6/25

آزمایش پاترژی(PATHERGY TEST)

1400/6/25

پاپ اسمیر، تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم (PAP SMEAR)

1400/6/25

پروتئین واکنشی سی (CRP)

1400/6/25

پرولاکتین (هورمون مولد شیر) (PROLACTIN)

1400/6/25

آزمایش تشخیص تبخال(HERPES VIRUS DETECTION)

1400/6/25

تحمل لاکتوز (LACTOSE TOLERANCE)

1400/6/25

تعیین سطح داروها مانند لیتیوم ، فنوباربیتال، فنتو ئین ، کاربازاماپین و ....)

1400/6/25

تعین گروه خونی و RH (ABO GROUPING AND RH TYPING)

1400/6/25

تری‌گلیسیرید (TRIGLYCERIDE)

1400/6/25

تجمع پلاکتی (PLATELET AGGREGATION)

1400/6/25

تحریک هورمون رشد (GH STIMULATION)

1400/6/25

جمع‌آوری نمونه ادرار براي کشت

1400/6/25

جمع‌آوری نمونه اسپرم (مایع منی)

1400/6/25