ساعات کاری

Gholizadeh Lab

ساعت کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی همه روزه از ساعت 6صبح الی 20 است.

شما عزیزان میتوانید با مراجعه حضوری و یا به صورت غیر حضوری از خدمات این آزمایشگاه بهره مند شوید