فلوسایتومتری

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 فلوسایتومتری تکنیکی است که سلول های موجود در مایعات بیولوژیک بدن مانند خون، مایعات مغزی نخاعی، ادرار و سایر ترشحات و همچنین سلول های نسوج که به شکل سوسپانسیون درآیند را با تابش نور لیزر شناسایی می کند. این روش از دقت و سرعت بالایی برخوردار بوده، به طوری که در یک ثانیه تعداد و نوع 10000 سلول مشخص خواهد شد. امروزه از این روش جهت تشخیص طیف گسترده ای از بیماری ها استفاده می شود. رایج ترین کاربرد فلوسایتومتری در آزمایشگاه های تشخیصی، ایمونوفنوتایپ سلولی است که با بکارگیری آنتی بادی های منوکلونال کونژوگه با مواد فلوروکروم، علیه مولکول های سطحی و یا درون سلولی و نشاندار شدن سلول ها انجام می شود. ایمونوفنوتایپ در تشخیص انواع لوسمی ها، لنفومها، بیماری های نقص ایمنی اکتسابی و ارثی، اختلالات مرتبط با ناباروری و بیماری های ناشی از اختلال در ساختار مولکول های اختصاصی در لوکوسیت ها و گلبول های قرمز مثل PNH و همچنین در تشخیص بخشی از اختلالات پلاکتی مثل سندروم های برنارد سولیر و گلانزمن به کار می رود. در این بخش استفاده از نیروی فنی مجرب یک نیاز ضروری به حساب می آید، زیرا آنالیز داده ها و Gate سلولی مهمتر از انجام آزمایش است، از این رو ما با همکاری آزمایشگاه آلبرت در کنار جناب آقای دکتر فلاح آزاد و سرکار خانم دکتر نیکوگفتار که به عنوان بهترین های فلوسایتومتریست در کشورمان می باشند و در آزمایشگاه مرکز محک نیز فعالیت دارند این نیاز مهم را مرتفع نمودیم.
در این بخش با استفاده از دستگاه Beckman Coulter بر اساس 5 رنگ و 7  پارامتر و به کارگیری دو لیزر بررسی لیست بزرگی از CD مارکرها به شرح زیر انجام می شود.
CD2, CD 3, CD 4, CD 8, CD4/CD8, CD 5, CD 7, CD 11a, CD 11b, CD 11c, CD 18, CD 15, CD 10, CD 13, CD 14, CD 16, CD 19, CD 20, CD 21, CD 22, CD 23, CD 33, CD 34, CD 44, CD 45, CD 56, HLA-DR, Dual CD 5+19, Dual CD 16+56