الکتروفورز

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 این بخش مجهز به دستگاه تمام اتوماتیک 8 کاناله کاپیلری کمپانی Sebia فرانسه میباشد.
این دستگاه قادر به تفکیک دقیق هموگلوبین های طبیعی ،غیر طبیعی ،پروتئین الکتروفورز،زنجیره های سبک و سنگین در سرم و ادرار،لیپوپروتئین ها،الیگوکلونال،ایمنو تایپینگ،تشخیص انواع تالاسمی الفا و بتا میباشد.