نمونه گیری

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 در این بخش از آزمایشگاه همکاران ما گروهی از کارشناسان مجرب آزمایشگاه می باشند که در زمینه نمونه گیری  بزرگسالان و نوزادان تبحر داشته و ارائه خدمات می نمایند. این بخش مجهز به  سیستم رگ یاب آمریکایی بوده تا در مواردی که مراجعین محترم دارای رگ های  عمقی و نامشخص می باشند ، مورد استفاده قرار گیرد.
همکاری مراجعین محترم در رعایت شرایط  آمادگی برای نمونه گیری و دادن پاسخ های دقیق به همکاران ما در هنگام نمونه  گیری، کمک شایانی به ارائه جواب های دقیق تر و منطبق با شرایط  استانداردهای جهانی را فراهم می نماید.
نمونه گیری جهت تست عرق توسط پرسنل مجرب وبا دستگاه  Wescor انجام میشود .