انعقادی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 

در این بخش با استفاده از دستگاه فول اتوماتیک Stago Compact (یکی از معتبرترین دستگاه های انعقادی) علاوه بر انجام تست های روتین انعقادی، تست های تخصصی تر مانند پروتئین C ، پروتئینAPCR، S،آنتی لوپوس ، آنتی ترومبین III و .... نیز با استفاده از کیت های اختصاصی کمپانی Stago فرانسه انجام می شود.

توجه: به استحضار می رساند بسیاری از تست های انعقادی که در این آزمایشگاه انجام می شود قابل ارسال نمی باشند، زیرا برای انتقال نیاز به ازت مایع دارند که معمولا این امر در آزمایشگاه های ارسال کننده رعایت نمی شود و باعث خطا در پاسخدهی می گردد.