بخش انعقادی


بخش انعقادی ١٣٩٦/٤/٢٤
منبع خبر :

 

انجام تست های انعقادی از قبیل PT, PTT, Fibrinogen نیازمند دقت بالا و تامین شرایط دمایی مناسب می باشد، به همین دلیل انجام این نوع تست ها به روش دستی همواره با خطاهای غیر قابل کنترل همراه است و تنها راه کنترل این خطاها استفاده از روش های دستگاهی و اتوماتیک است تا علاوه بر ایجاد شرایط مناسب از خطاهای انسانی نیز کاسته شود.

در این بخش با استفاده از دستگاه فول اتوماتیک Stago Compact (یکی از معتبرترین دستگاه های انعقادی) علاوه بر انجام تست های روتین انعقادی، تست های تخصصی تر مانند پروتئین C ، پروتئین S ، APCR ، آنتی لوپوس ، آنتی ترومبین III و PTT-LA نیز با استفاده از کیت های اختصاصی کمپانی Stago فرانسه انجام می شود.

توجه: به استحضار می رساند بسیاری از تست های انعقادی که در این آزمایشگاه انجام می شود قابل ارسال نمی باشند، زیرا برای انتقال نیاز به ازت مایع دارند که معمولا این امر در آزمایشگاه های ارسال کننده رعایت نمی شود و باعث خطا در پاسخدهی می گردد.

 

[ بازگشت ]