بخش بیوشیمی


بخش بیوشیمی ١٣٩٦/٤/٢٤
منبع خبر :

 

از آنجایی که اکثر تست های بیوشیمیایی نیازمند پاسخ اورژانسی و دقیق می باشد، این آزمایشگاه با استفاده از دستگاه فول اتوماتیک Cobas integra 400 plus که منحصرا با کیت های Roche کار می کند و دستگاه فول اتوماتیک Hitachi 917، امکان انجام آزمایشات بیوشیمی را بادقت و سرعت و تکرارپذیری مطلوب فراهم کرده است.

در ضمن به اطلاع می رساند اندازه گیری پروتئین و کراتینین ادرار با استفاده از دستگاه Cobas integra کمپانی Roche آلمان و صرفا با کیت های Roche انجام می شود.

انجام تست عرق جهت تشخیص بیماری سیستیک فیبروزیس توسط دستگاه نانوداکت ساخت آمریکا در این بخش به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 

 

 

 

به عنوان تنها آزمایشگاه منطقه آزمایش VBG و ABG جهت بررسی میزان گازهای خونی و تعیین اسیدوز  و آلکالوز خون (توسط دستگاه بلادگاز OPT medical امریکا) در این بخش به صورت اورژانسی انجام می شود.

 

[ بازگشت ]