بخش نمونه گیری


بخش نمونه گیری ١٣٩٦/٤/٢٤
منبع خبر :

در این بخش با حضور نمونه گیرهای مجرب در زمینه نمونه گیری نوزاد و با استفاده از نمونه گیری با کمک لوله های وکیوم میزان آلودگی را به حداقل رسانیده ایم.

در ضمن بسیاری از عناصر و پروتئین های موجود در خون نسبت به دما حساسیت داشته و در حین جداسازی نمونه کیفیت جوابدهی این آزمایشات کاهش می یابد. ما در این آزمایشگاه جهت کاهش بروز این مشکل برای جداسازی نمونه های سرم و پلاسمای خون از سانتریفوژ یخچال دار استفاده می نماییم تا بتوانیم با بالاترین استاندارد، تکرارپذیرترین پاسخ ها را در زمینه تست هایی که بر روی سرم و پلاسما انجام می شوند ارایه دهیم.

با ثبت تمامی اطلاعات و سابقه مراجعه کننده این امکان را ایجاد کرده ایم تا در صورت لزوم، جهت پیگیری وضعیت بیماران در یک دوره زمانی خاص مورد استفاده قرار گیرد.

جهت آسایش حال سالمندان و بیماران بستری در منزل، نمونه گیری در محل در دستور کار آزمایشگاه می باشد.

نمونه گیری جهت تست عرق توسط پرسنل مجرب و به کمک دستگاه Wescor  در این مرکز انجام می شود.

 

[ بازگشت ]