انجام تست HLA B27 به روش مولکولی Real time PCR


انجام تست HLA B27 به روش مولکولی Real time PCR ١٣٩٦/٤/١٤
منبع خبر :

[ بازگشت ]