بخش میکروب شناسی مجهز به دستگاه Vitek با قابلیت تشخیص بیش از 800 نوع میکروب می باشد


بخش میکروب شناسی مجهز به دستگاه Vitek با قابلیت تشخیص بیش از 800 نوع میکروب می باشد ١٣٩٦/٤/١٤
منبع خبر :

[ بازگشت ]